نویسنده = نعمت الله صفری فروشانی
تعداد مقالات: 1
1. گمانه‌های جواز اباحه‌گری خطابیه و مواجهه امام صادق(ع) با آن

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1399، صفحه 57-73

یدالله حاجی زاده؛ نعمت الله صفری فروشانی