کلیدواژه‌ها = امام صادق(ع)
تعداد مقالات: 3
1. گمانه‌های جواز اباحه‌گری خطابیه و مواجهه امام صادق(ع) با آن

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1399، صفحه 57-73

یدالله حاجی زاده؛ نعمت الله صفری فروشانی


2. ریشه کاوی فراز و فرود فطحیه در تاریخ تشیع

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 69-87

علیرضا روحی


3. سیره راهبردی امام صادق (ع) در برابر انحرافات اعتقادی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 89-109

رضا عباس پور؛ شهربانو دلبری