کلیدواژه‌ها = تاریخ‌نگاری
تعداد مقالات: 3
1. خراج‌نگاری در چهار ‌قرن نخست هجری با تأکید بر نقش شیعیان

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-95

فرشته بوسعیدی؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم؛ زهرا حسین هاشمی


2. تأثیر شیعه‌گرایی عصر صفوی بر تاریخ ‌نگاری عالم‌آرای شاه‌طهماسب

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-111

علی اکبر جعفری؛ مهشید سادات اصلاحی؛ متین سادات اصلاحی


3. تبیین جایگاه پادشاهان صفوی در غیبت امام (عج) از منظر مورخان

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-120

پروین ترکمنی آذر