نقش همسران اهل بیت(ع) در پیشبرد اهداف شریعت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ و تمدن و انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

2 گروه تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

بانوان اهل­بیت(ع) که به عنوان همسران، مادران و خواهران امامان شیعه (ع) در تاریخ اسلام مطرح هستند، در ایفای مسئولیت­های بزرگ خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که در راستای مساعدت به اهداف امامت و پیشبرد شریعت بوده است، نقش به­ سزایی داشته اند. در این نوشتار به این مسئله پرداخته شده است که همسران اهل­بیت (ع) در پیشبرد اهداف شریعت چه نقشی ایفا کرده اند؟ از این رو ضمن بررسی این پرسش، این مدعا مد نظر قرار گرفته است که همسران اهل­بیت (ع) با شرکت در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زمینه­ ی تقویت و ترویج اهداف شریعت به­ویژه اصل ولایت را فراهم کردند. این نوشتار با تکیه بر منابع و مآخذ محوری تاریخ اسلام انجام یافته است و ارائه­ی الگویی از یک زن مسلمان و پیرو اصل ولایت، از جمله دستاوردهای این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها