تماس با ما

آدرس: مشهد، چهار راه خسروی ، خیابان شهید رجایی، دفتر تبلیغات اسلامی،

پژوهشکده اسلام تمدنی.طبقه سوم .دفتر مجله سیره پژوهی اهل بیت(ع)

 کد پستی: 9134683187

تلفن: 32218105- 051

09151572117

نمابر: 32218105- 051  

 پست الکترونیکی: sirepajouhi@isca.ac.ir

samanehkhalilifar@gmail.com


CAPTCHA Image