به استناد مصوبه 585 مورخ 1387/06/24 شورای عالی حوزه های علمیه و با توجه به ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزه، شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی  در جلسه 100 مورخ 1398/01/28 رتبه علمی - ترویجی نشریه سیره پژوهی اهل بیت(ع) را تصویب نموده است.

نویسندگان محترم لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. 

شماره جاری: دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1399 

2. تغذیه سالم در سیره امام علی(ع)

صفحه 23-35

زینب کریمی؛ زهرا مهدی پور


6. رویکردهای فرا بشری در کتاب‌های دلائل نبوی

صفحه 89-102

مجتبی گراوند؛ مهناز کوهی؛ محمد علی چلونگر