به استناد مصوبه 585 مورخ 1387/06/24 شورای عالی حوزه های علمیه و با توجه به ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزه، شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی  در جلسه 100 مورخ 1398/01/28 رتبه علمی - ترویجی نشریه سیره پژوهی اهل بیت(ع) را تصویب نموده است.

نویسندگان محترم لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. 

شماره جاری: دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1398 

1. سخن سردبیر

صفحه 7-9

سیدعلیرضا واسعی


3. اصول حکم‌رانی امام علی (ع) در برابر نابرابری اجتماعی

صفحه 29-44

سید محمد حسین موسوی؛ محسن مرسلپور؛ هادی زینی ملک آباد


4. تأثیر آرای معتزله سیاسی بر حکومت امام علی (ع)

صفحه 45-60

طاهره اسلامی علی آبادی؛ امداد توران؛ محمد غفوری نژاد


6. خراج‌نگاری در چهار ‌قرن نخست هجری با تأکید بر نقش شیعیان

صفحه 77-95

فرشته بوسعیدی؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم؛ زهرا حسین هاشمی


7. چگونگی شهادت فرزند کوچک امام حسین

صفحه 97-112

علی اکبر عباسی؛ زهرا سادات کشاورز