سیره پژوهی اهل بیت (علیهم السلام) در گستره تاریخ اسلام (CSA) - فرایند پذیرش مقالات