سیره پژوهی اهل بیت (علیهم السلام) رویکرد تمدنی (CSA) - فرایند پذیرش مقالات