راه‌کارهای پیامبر(ص) و امامان(ع) برای برون‌رفت همسران از تنش‌های زندگی زناشویی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ تشیع پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/csa.2022.73269

چکیده

با توجه به جایگاه خانواده در اسلام و اهمیت حفظ بنیان‌های زندگی مشترک، شناخت راه‌کارهای پیامبر(ص) و امامان(ع) برای برون رفت همسران از تنش‌های زندگی زناشویی می‌تواند زمینه‌‌ الگوگیری از سیره ایشان را فراهم سازد. برای پاسخ به این پرسش که آنها چه راه‌کارهایی برای چنین مشکلاتی داشتند؟ در این نوشتار ابتدا اختلافات خانوادگی آنها در منابع کهن تاریخی، حدیثی و تفسیری جمع‌آوری شد. سپس با ترکیب و تلفیق ماجراهای هم­راستا، راه‌کار استفاده شده برای برون رفت از آن اختلافات مورد شناسایی قرار گرفت. در برخی موارد نیز چرایی بروز آن اختلافات بررسی شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که رفع تنش و بازگرداندن پایداری به زندگی زوجین، برنامه محوری پیشوایان معصوم(ع) بود. آنها اغلب راه‌کارهایی مانند بخشش، میانجی‌گری، الگودهی عینی، حکمیّت و مهار رشک­بری را برای برون رفت از چنین مشکلاتی استفاده می‌کردند. در سیره آن بزرگواران طلاق بدون داشتن دلیل منطقی مورد پذیرش نبود. آنها همواره بازگشت دوباره زوجین به زندگی مشترک و حفظ منافع فرزندان را مورد توجه قرار می‌دادند.

کلیدواژه‌ها