نویسنده = �������� ���������������� �������� ��������
گمانه‌های جواز اباحه‌گری خطابیه و مواجهه امام صادق(ع) با آن

دوره 6، شماره 11، دی 1399، صفحه 57-73

یدالله حاجی زاده؛ نعمت الله صفری فروشانی