اهداف و چشم انداز

مرکز پژوهش های علوم اسلامی و انسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با هدف تولید علم و توسعه مرزهای دانش، تعمیق ایمان دینی و ترویج ارزش های اخلاقی و اصلاح سبک زندگی متناسب با فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی ، مطالعات و پژوهش هایی را در دستور کار خود قرار داده است و دراین راستا علاوه بر پژوهش های موردی ، برگزاری کارگاه های علمی و نشست های نظریه پردازی و هم اندیشانه، نشریه هایی را در اختیار دارد که آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران در حوزه های علوم اسلامی و انسانی را منتشر می سازد.

دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت(ع) با انگیزه شناسایی الگوی برتر زندگی متعالی در پرتو زندگی اهل بیت(ع) شکل گرفته استتا از طریق تبادل یافته ها و عرضه دستاوردهای روزآمد ،گامی در مسیر پیشرفت و ژرف کاوی بردارد و امید دارد با مطالعات میان رشته ای، بتواند راه جدیدی را دنبال کند