فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

دو فصلنامه علمی ترویجی سیره پژوهی اهل بیت پذیرای مقالات محققان محترم است.

لازم به ذکر است پروسه داوری مقالات در کوتاهترین زمان ممکن انجام و اطلاع رسانی خواهد شد.