به استناد مصوبه 585 مورخ 1387/06/24 شورای عالی حوزه های علمیه و با توجه به ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزه، شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی  در جلسه 100 مورخ 1398/01/28 رتبه علمی - ترویجی نشریه سیره پژوهی اهل بیت(ع) را تصویب نموده است.

نویسندگان محترم لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. 

شماره جاری: دوره 8، شماره 14، شهریور 1401 

رابطه حضرت فاطمه(س) و امام علی(ع) در الطبقات الکبری ابن سعد

صفحه 45-62

سارا خاتمی؛ مجتبی سلطانی احمدی؛ مصطفی گوهری فخرآباد


نقش اجتماعی و فرهنگی زنان در جنگ صفین

صفحه 63-78

علی اکبر عباسی؛ زهرا سادات کشاورز