نویسنده = ���������� ������������ �������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. خون‌درمانی در روایات پزشکی رضوی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-98

سعید نمازی زادگان؛ محمد شمس الدین دیانی تیلکی