نویسنده = ���������� ������������ �������� ������ ����������
خون‌درمانی در روایات پزشکی رضوی

دوره 4، شماره 7، مهر 1397، صفحه 81-98

سعید نمازی زادگان؛ محمد شمس الدین دیانی تیلکی