نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش مولانا علی نقی نقوی لکهنوی،در گسترش تفسیر و علوم قرآن در شبه قارۀ هند

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-116

رییس اعظم شاهد؛ طاهره بتول