کلیدواژه‌ها = ابوموسی اشعری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آرای معتزله سیاسی بر حکومت امام علی (ع)

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-60

طاهره اسلامی علی آبادی؛ امداد توران؛ محمد غفوری نژاد