کلیدواژه‌ها = خلافت امام علی(ع)
نقش اجتماعی و فرهنگی زنان در جنگ صفین

دوره 8، شماره 14، شهریور 1401، صفحه 63-78

علی اکبر عباسی؛ زهرا سادات کشاورز