نقش اشعث بن قیس در ماجرای قتل امام علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ دانشگاه فردوسی

2 ارشد تاریخ تشیع

چکیده

اشعث بن قیس یکی از چهره­های برجسته­ی قبیله­ ی کنده بود که در طول حیات سیاسی خود با اتخاذ مواضع سلبی و ایجابی، در بسیاری از رویدادهای زمانه ایفای نقش نمود. منفعت­ جویی­ های فردی و قبیلهای، عمده ­ترین شاخصی بود که رفتارهای سیاسی وی را جهت­ دهی میکرد. این انگیزهها گاه به طرز آشکار، اشعث را در صف یاران امام علی(ع) می­نشاند وگاه در نهان، با معاویه هم دست و هم داستان میکرد.
    پرسشی که این مقاله حول محور آن سامان یافته این است که آیا اشعث بن قیس در توطئه­ای که یک عنصر خارجی برای قتل امام (ع) طراحی کرده بود، نقشی داشت؟ یافته­ های این پژوهش نشان می ­دهد که اشعث با پناه­دادن به ابن­ ملجم که از مصر به قصد ترور امام(ع) به کوفه آمده بود و نیز با بیدار کردن او در دقایق پیش از وقوع حادثه و تحریض وی به انجام قتل، مرتکب فعل مجرمانه «معاونت در جرم» شد که این نقش در پرتو داده­های تاریخی مورد کاوش و سنجش قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها