تغذیه سالم در سیره امام علی(ع)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد تاریخ تشیع دانشگاه لرستان.

10.22081/csa.2020.69383

چکیده

تغذیه سالم در سلامت افراد جامعه نقش بسزایی دارد. هدف از غذا خوردن تأمین سلامت جسم و روان نه صرفاَ سیر شدن و لذت بردن از غذا است. در سنت اسلامی به‌ویژه در سیره امام علی(ع) موارد بسیاری درباره نوع و شیوه تغذیه سالم برای برخورداری از سلامت جسم و روان سفارش شده‌است. این نوشتار با تحلیل روایات و سیره امام علی(ع) به دنبال پاسخ به این سؤال است که تغذیه سالم بر اساس سیره امام علی(ع) چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد امام علی(ع) سفارش‌های بسیاری درباره تغذیه دارد. کم خوردن، تقسیم وعده‌های غذایی، با آرامش خوردن، رعایت بهداشت فردی، حرف نزدن در هنگام غذا خوردن از مهم‌ترین اصولی است که امام علی(ع) سفارش کرده‌اند. امام با توجه به مزاج انسان و ماهیت مواد، غذاهای لطیف مانند مغزی، سبزی‌، عسل و گوشت‌ مرغ را بر غذاهای سخت و خشک ترجیح داده‌اند و مصرف میوه‌ها مانند سیب، گلابی و انار را موجب جلای قلب و آرامش روان دانسته‌اند. بر اساس سیره امام تغذیه سالم نیازمند دانستن ماهیت غذاها و رعایت آداب و زمان‌بندی در مصرف آنهاست. در این صورت تغذیه سالم موجب تعادل مزاج و سلامتی جسم و روان و در نهایت بهبود سبک زندگی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها