عصری‌سازی حدیث؛ مطالعه موردی، سیره ابوطالب(ع)

نویسندگان

1 دانشیار گروه نهج‌البلاغه دانشگاه قرآن و حدیث

2 دانشجوی دکتری رشته مدرسی معارف اسلام گرایش اخلاق دانشگاه قرآن و حدیث

10.22081/csa.2021.71777

چکیده

عصری‌سازی حدیث، به معنای کشف ملاک و معیاری جهان شمول از سیره معصومین: برای الگوبرداری همه مؤمنان است. افزون بر معصومین(ع)، سیره کسانی که رفتار آنها توسط معصوم تأیید شده نیز می‌تواند در موضوع عصری‌سازی مفید باشد. ابوطالب به عنوان حامی بزرگ پیامبر اکرم(ص)، با حفظ موقعیت پیش از اسلام خود، در شکل­گیری و استمرار جامعه اسلامی نقش مهمی داشت. با وجود عدم بروز رفتار ایمانی، عملکرد او از سوی پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) تأیید شده و آنها صراحتاً به ایمان ابوطالب پرداخته‌اند. از این‌رو مسئله اصلی مقاله این است که آیا عصری‌سازی سیره ابوطالب می‌تواند الگو و معیاری برای مؤمنان امروزی ارائه کند؟ این نوشتار با بررسی تاریخی گزارش‌های مربوط به زندگی ابوطالب در حمایت از پیامبر(ص) و بر اساس تأییدات ائمه از رفتارهای ابوطالب نشان داده است که با ملاک و معیار فرا زمانی و فرا مکانیِ «عصری‌سازی سیره» می‌توان از سیره ابوطالب متناسب با نیازهای روز، الگوسازی کرد.

کلیدواژه‌ها