مجله شماره سوم به چاپ رسید.

مجله شماره سوم با شش مقاله در حوزه های: حضرت فاطمه (س) ، امام علی(ع)، قیام توابین، همسران اهل بیت(ع)، بیعت در قیام های شیعه و اندیشه های کلامی صدوق و مفید. به چاپ رسید.