اعلام آمادگی مجله جهت دریافت مقالات برای شماره ششم مجله.

از تمامی دانشوران و صاحب نظران حوزه سیره و تاریخ دعوت می شود ، تا جهت ارسال مقالات و نظرات خود با این مجله همکاری لازم را مبذول فرمایند.با سپاس.