نویسنده = ناظمیان فرد، علی
نقش اشعث بن قیس در ماجرای قتل امام علی(ع)

دوره 2، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 35-52

10.22081/csa.2017.64503

علی ناظمیان فرد؛ اکرم جهاندیده