نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش اشعث بن قیس در ماجرای قتل امام علی(ع)

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-52

علی ناظمیان فرد؛ اکرم جهاندیده