نویسنده = �������������� ��������
نقش علامه حلی در رشد و پیشرفت کلام شیعی

دوره 3، شماره 5، اسفند 1396، صفحه 65-77

مسعود بیات؛ خسرو کمالی سروستانی؛ رباب بیگدلی