نویسنده = مهدی پور، زهرا
تغذیه سالم در سیره امام علی(ع)

دوره 6، شماره 11، دی 1399، صفحه 23-35

10.22081/csa.2020.69383

زینب کریمی؛ زهرا مهدی پور