نویسنده = هادی زینی ملک آباد
تعداد مقالات: 1
1. اصول حکم‌رانی امام علی (ع) در برابر نابرابری اجتماعی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-44

سید محمد حسین موسوی؛ محسن مرسلپور؛ هادی زینی ملک آباد