نویسنده = �������� ������ ���������� ��������
اصول حکم‌رانی امام علی (ع) در برابر نابرابری اجتماعی

دوره 5، شماره 9، مهر 1398، صفحه 29-44

سید محمد حسین موسوی؛ محسن مرسلپور؛ هادی زینی ملک آباد