نویسنده = سارا خاتمی
رابطه حضرت فاطمه(س) و امام علی(ع) در الطبقات الکبری ابن سعد

دوره 8، شماره 14، شهریور 1401، صفحه 45-62

سارا خاتمی؛ مجتبی سلطانی احمدی؛ مصطفی گوهری فخرآباد