کلیدواژه‌ها = خراج
تعداد مقالات: 2
1. خراج‌نگاری در چهار ‌قرن نخست هجری با تأکید بر نقش شیعیان

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-95

فرشته بوسعیدی؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم؛ زهرا حسین هاشمی


2. سیره امام علی در دریافت مالیات

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-40

علی اکبر ذاکری