کلیدواژه‌ها = صفین
شخصیت امام علی(ع) از منظر معاویه

دوره 8، شماره 14، شهریور 1401، صفحه 29-44

یدالله حاجی زاده


نقش اجتماعی و فرهنگی زنان در جنگ صفین

دوره 8، شماره 14، شهریور 1401، صفحه 63-78

علی اکبر عباسی؛ زهرا سادات کشاورز