کلیدواژه‌ها = معاویه بن ابی‌سفیان
شخصیت امام علی(ع) از منظر معاویه

دوره 8، شماره 14، شهریور 1401، صفحه 29-44

یدالله حاجی زاده