نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 3
1. سخنی در ضرورت سیره‌پژوهی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-9

سیدعلیرضا واسعی


2. سخن سردبیر

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-9

سیدعلیرضا واسعی


3. بررسی مفاد بیعت در قیام های شیعه در دو سده ی نخست هجری

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-108

محمد حسینی؛ علیرضا واسعی