کلیدواژه‌ها = استشراق
تعداد مقالات: 2
1. اخبار جعلی سیف بن عمر در مطالعات شیعه شناسی غربی‌ها

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1399، صفحه 75-88

مریم سعیدیان جزی


2. دیدگاه کارل بروکلمان درباره سیره پیامبر در کتاب تاریخ ملل و دول اسلامی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-103

علی اصغر رجبی؛ سمیه مومنه