کلیدواژه‌ها = امام حسین
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل قیام عاشورا با استناد به آیات قرآنی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-75

سید رضی قادری؛ مهرداد دیوسالار


2. چگونگی شهادت فرزند کوچک امام حسین

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1398، صفحه 97-112

علی اکبر عباسی؛ زهرا سادات کشاورز