دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1396 
1. اهل بیت(ع) طلایه داران خوش خوانی قرآن کریم

صفحه 9-26

ملیکا کردلویی؛ محمد حسن رستمی؛ مرتضی ایروانی نجفی


3. تاثیر ردیه نویسی اصحاب امامان شیعه(ع) در علوم اسلامی متقدم در سده اول هجری

صفحه 47-63

اصغر منتظرالقایم؛ سمیه سادات هاشمی فشارکی؛ شبنم سادات هاشمی فشارکی


4. نقش علامه حلی در رشد و پیشرفت کلام شیعی

صفحه 65-77

مسعود بیات؛ خسرو کمالی سروستانی؛ رباب بیگدلی